خانه / سلسله دهگانه موفقیت

سلسله دهگانه موفقیت

میدونید چیه؟

آدم نباید هیچوقت شعار بده.

بقول نسیم طالب باید پوستت تو بازی باشه.

وقتی پوستت تو بازیه، دیگه حرفی رو نمیزنی که بتونی ساده ازش قِصِر در بری! تو این سلسله پست‌هایی که می‌ذارم، اونی رو دارم می‌گم که خودم تاحدی لمسش کردم و پای خودم گیره.

سعی کردم ۱۰ مورد از بایدهای موفقیت که مارک منسن اون رو بیان کرده رو، به زبان خودم بگم. بعضی وقت‌ها از تجربه‌هام گفتم، بعضی وقت‌‌ها از زبون آدم‌های بزرگ دیگه!

خلاصه که سعی کردم حرف‌های منسن رو تکمیل کنم.

این مجموعه برای خودم خیلی ارزشمنده.

این روزها داره تکمیل‌تر میشه.

هر هفته روزهای یکشنبه، یه پست به این مجموعه اضافه میشه. تا زمانی که هر ۱۰ موردش تکمیل بشن. اینجا براتون فهرست می‌کنمشون تا راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشین.

۱-دهگانه موفقیت (۱)–اصطکاکی از جنس مردم

۲-دهگانه موفقیت (۲)-تا تهش هستم!

۳-دهگانه موفقیت(۳)-شاخ غول را نشکسته‌ایم- از اشتباهات گذشتم

۴-دهگانه موفقیت(۴): با انتقادات بقیه چه کنم؟

۵-دهگانه موفقیت(۵): اهمیت تمرکز در این دنیای بی‌نظم

۶-دهگانه موفقیت(۶): خودی نشان دادن در شلوغی آدم‌های بیگانه

۷-دهگانه موفقیت(۷): امید به ثمربخشی، ذهنیت رشد

۸-دهگانه موفقیت(۸): دل به طرفی عقل به یک طرف- روبرو شدن با ارزش‌های نادرست

۹-دهگانه موفقیت(۹): حفظ عطش آموختن-یادگیری بعنوان یک بینش